Grafická verzia

EUROP

IČO: 42129893
Právna forma: -
Druh športovej organizácie: Vzdelávacie zariadenie

Spôsobilosť prijímateľa verejných prostriedkov: Áno
Výška členského príspevku: -

Štatutárny orgán:
-

Kontrolór:
-

Kontaktné údaje

Sídlo
Pezinská 901/3
90025 Chorvátsky Grob
Slovenská Republika

Korešpondenčná adresa

E-mail
-

Bankové účty
-