Grafická verzia

Adriana Miseje

IČO: 41614909
Právna forma: -
Druh športovej organizácie: Vzdelávacie zariadenie

Spôsobilosť prijímateľa verejných prostriedkov: Áno
Výška členského príspevku: -

Štatutárny orgán:
-

Kontrolór:
-

Kontaktné údaje

Sídlo
Vrbová 18
977 01 Brezno
Slovenská Republika

Korešpondenčná adresa

Bankové účty
-