Grafická verzia

ALVA CENTRUM, s.r.o.

IČO: 36818381
Právna forma: -
Druh športovej organizácie: Vzdelávacie zariadenie

Spôsobilosť prijímateľa verejných prostriedkov: Áno
Výška členského príspevku: -

Štatutárny orgán:
-

Kontrolór:
-

Kontaktné údaje

Sídlo
Nosická cesta 11/35
020 01 Púchov
Slovenská Republika

Korešpondenčná adresa

Bankové účty
-