Grafická verzia

BMAcademy, s. r. o.

IČO: 00471326
Právna forma: -
Druh športovej organizácie: Vzdelávacie zariadenie

Spôsobilosť prijímateľa verejných prostriedkov: Áno
Výška členského príspevku: -

Štatutárny orgán:
-

Kontrolór:
-

Kontaktné údaje

Sídlo
Royova 1656/8
92101 Piešťany
Slovenská Republika

Korešpondenčná adresa

Bankové účty
-