Grafická verzia

Slovenská asociácia Frisbee

IČO: 31749852
Právna forma: Združenie (zväz, spolok, spoločnosť, klub ai.)
Druh športovej organizácie: Národný športový zväz v uznanom športe, Športový zväz

Spôsobilosť prijímateľa verejných prostriedkov: Áno
Výška členského príspevku: -

Štatutárny orgán:
-

Kontrolór:
-

Kontaktné údaje

Sídlo
Eisnerova 6131/13
84107 Bratislava
Slovenská Republika

Korešpondenčná adresa

Bankové účty
-

Šport a športová činnosť

Šport Športové odvetvie Druh športu Druh vykonavanej športovej činnosti
športy s lietajúcim diskom

Zoznam právnických osôb s príslušnosťou k športovej organizácii Slovenská asociácia Frisbee

Názov IČO Datum Právny titul
Outsiterz 30794455
Ultimate, o.z. 42129966

Osoby so vzťahom k organizácii

Meno Dátum narodenia Právny titul
Adamčík Andrej 24.5.1981
Badura Samo 8.2.1997
Balog Peter 2.6.1995
Baloga Daniel 23.12.1996
Banetka Jakub 10.1.1996
Barkovský Karol 26.7.1993
Binda Michal 2.1.1984
Binda Michal 2.1.1984
Binda Michal 2.1.1984
Boďo Juraj 13.5.1996

Záznamov na stránke: Zobrazujem 1 až 10 z 191.