Grafická verzia

Slovenská asociácia boccie

IČO: 00631655
Právna forma: Združenie (zväz, spolok, spoločnosť, klub ai.)
Druh športovej organizácie: Národný športový zväz v uznanom športe

Spôsobilosť prijímateľa verejných prostriedkov: Áno
Výška členského príspevku: 70,00

Štatutárny orgán:
Obročníková Veronika, obrocnikova@pobox.sk
Sacher Richard, richard.sacher@gmail.com
Šnúrik Ján, jan.snurik@lucenec.sk
Török Ján, jankotorok@gmail.com

Kontrolór:
,

Kontaktné údaje

Sídlo
Zvolenská 41
98559 Vidiná
Slovenská Republika

Korešpondenčná adresa

Bankové účty
SK60 5200 0000 0000 0048 5140
SK66 5200 0000 0000 0802 6782

Šport a športová činnosť

Šport Športové odvetvie Druh športu Druh vykonavanej športovej činnosti
guľové športy raffa lyonnaise / volo plážová boccia

Príslušnosť Slovenská asociácia boccie k športovým organizáciam

Názov IČO Datum Právny titul
Confederation Mondiale des Sports de Boules 1.1.1994 členský vzťah

Zoznam právnických osôb s príslušnosťou k športovej organizácii Slovenská asociácia boccie

Názov IČO Datum Právny titul
31937004 3.6.1993 členský vzťah
ŠPORTOVÝ KLUB NOVOKER 00621943 14.6.1993 členský vzťah
BOCCIA CLUB REMUS NITRA 36100145 24.9.1998 členský vzťah
BOCCIA KLUB LUČENEC 37896750 15.5.2003 členský vzťah
BOCCIA KLUB FORTINO LUČENEC 42001927 7.12.2005 členský vzťah
BOCCIA CLUB NITRA 42044821 19.1.2006 členský vzťah
ŠPORTOVÝ KLUB BOULES NOVOHRAD 42189519 12.3.2010 členský vzťah
BOCCIA KLUB GUĽOVÝCH ŠPORTOV BRATISLAVA 42361699 22.4.2014 členský vzťah

Osoby so vzťahom k organizácii

Meno Dátum narodenia Právny titul
Adamecká Dajana 9.7.1996 členský vzťah
Barcaj Dušan 14.12.1964 športovec amatér - bez zmluvy
Berta Kevin 8.12.2005 športovec amatér - bez zmluvy
Bielik Ján 11.5.1984 športovec amatér - bez zmluvy
Bódiková Edita 6.8.1975 členský vzťah
Bolčová Monika 1.6.1998 členský vzťah
Bušfyová Adriana 11.11.1993 športovec amatér - bez zmluvy
Čaban Marian, Ing 1.12.1968 športovec amatér - bez zmluvy
Čonka Richard 23.8.1984 športovec amatér - bez zmluvy
Današová Dagmar, Ing 27.3.1962 športovec amatér - bez zmluvy

Záznamov na stránke: Zobrazujem 1 až 10 z 103.

Organizované podujatia

Názov Typ Dátum (od-do) Miesto konania
Majstrovstvá Európy družstiev, muži Liga 27.9.2017 - 2.10.2017

Národný športový zväz / organizácia - doplňujúce informácie

Príslušnosť k medzinárodnej športovej organizácii s celosvetovou pôsobnosťou: -
Kľúč delegátov najvyššieho orgánu

-


Zloženia, funkčné obdobie, spôsob navrhovania a voľby členov volených orgánov a ich náhradníkov

-


Pravidlá uznášaniaschopnosti volených orgánov a väčšiny potrebnej na prijatie rozhodnutia

-