Grafická verzia

Slovenská asociácia go

IČO: 30844711
Právna forma: -
Druh športovej organizácie: Národný športový zväz v uznanom športe, Športový zväz

Spôsobilosť prijímateľa verejných prostriedkov: Áno
Výška členského príspevku: -

Štatutárny orgán:
-

Kontrolór:
-

Kontaktné údaje

Sídlo
Junácka 6
83280 Bratislava
Slovenská Republika

Korešpondenčná adresa

Bankové účty
-

Šport a športová činnosť

Šport Športové odvetvie Druh športu Druh vykonavanej športovej činnosti
go

Zoznam právnických osôb s príslušnosťou k športovej organizácii Slovenská asociácia go

Názov IČO Datum Právny titul
Go klub Matfyz Bratislava 30845220
Go klub Košice 3129693

Osoby so vzťahom k organizácii

Meno Dátum narodenia Právny titul
Alaxa Michal 12.11.1980
Alaxa Vladimír 8.9.1982
Antolík Ján 28.3.1958
Antolík Milan 24.2.1960
Bača Martin 10.7.1982
Beck Marek 11.1.1993
Beck Patrik 8.7.1985
Beck Tibor 24.2.1963
Bereczky Tímea 3.6.1991
Bernár Dalibor 11.11.2001

Záznamov na stránke: Zobrazujem 1 až 10 z 269.