Grafická verzia

Slovenská asociácia korfbalu

IČO: 31940668
Právna forma: -
Druh športovej organizácie: Národný športový zväz v uznanom športe, Športový zväz

Spôsobilosť prijímateľa verejných prostriedkov: Áno
Výška členského príspevku: -

Štatutárny orgán:
-

Kontrolór:
-

Kontaktné údaje

Sídlo
Makovnickeho 6
97101 Prievidza
Slovenská Republika

Korešpondenčná adresa

Bankové účty
-

Šport a športová činnosť

Šport Športové odvetvie Druh športu Druh vykonavanej športovej činnosti
korfball

Zoznam právnických osôb s príslušnosťou k športovej organizácii Slovenská asociácia korfbalu

Názov IČO Datum Právny titul
Korfbal - športové združenie 42202639
"Slovenský korfbalový klub ""Dolphins""" 42013861

Osoby so vzťahom k organizácii

Meno Dátum narodenia Právny titul
Borovský Roman 5.9.1993
Bušík Peter 5.2.1990
Bušíková Zuzana 15.6.1994
Fialová Andrea 30.11.1993
Kosa Matúš 31.5.1982
Kotlář Ľuboš 6.7.1968
Kyseľ Juraj 20.6.1995
Mendel Matej 5.9.1979
Miklovič Juraj, JUDr. 25.2.1983
Miklovičová Jana, Ing. 9.9.1985

Záznamov na stránke: Zobrazujem 1 až 10 z 15.