Grafická verzia

Slovenská asociácia pretláčania rukou

IČO: 30811686
Právna forma: -
Druh športovej organizácie: Národný športový zväz v uznanom športe, Športový zväz

Spôsobilosť prijímateľa verejných prostriedkov: Áno
Výška členského príspevku: -

Štatutárny orgán:
Germanus Ján, jan.germanus9295@gmail.com

Kontrolór:
-

Kontaktné údaje

Sídlo
Lichnerova 72
903 01 Senec
Slovenská Republika

Korešpondenčná adresa

Bankové účty
-

Šport a športová činnosť

Šport Športové odvetvie Druh športu Druh vykonavanej športovej činnosti
iný šport pretláčanie rukou

Zoznam právnických osôb s príslušnosťou k športovej organizácii Slovenská asociácia pretláčania rukou

Názov IČO Datum Právny titul
Športový klub Liptovský Mikuláš 30233216
AWK Prešov n.o. 45737908
AWK Zvolen 37829068
AWK Senec 42266653
AWK Setechov 42054044
Asociácia športových klubov Orava 42218381

Osoby so vzťahom k organizácii

Meno Dátum narodenia Právny titul
Abdullaev Adam 19.10.1998
Adamčíková Sára 13.8.1999
Adámdek Tomáš 19.5.1999
Adamec Matej 6.7.1995
Adamečková Sofia 21.12.1995
Adamov Adam 20.6.1999
Adamová Lívia 20.5.1976
Adámová Kitty 8.10.1996
Ako Marek 8.12.1995
Algayer Patrik 20.5.1998

Záznamov na stránke: Zobrazujem 1 až 10 z 1242.