Grafická verzia

"KTŠ ""R+S"" Dechtice"

IČO: 42402069
Právna forma: Združenie (zväz, spolok, spoločnosť, klub ai.)
Druh športovej organizácie: Športový klub

Spôsobilosť prijímateľa verejných prostriedkov: Áno
Výška členského príspevku: -

Štatutárny orgán:
-

Kontrolór:
,

Kontaktné údaje

Sídlo
484
919 53 Dechtice
Slovenská Republika

Korešpondenčná adresa

Bankové účty
-

Šport a športová činnosť

Šport Športové odvetvie Druh športu Druh vykonavanej športovej činnosti
tanečný šport tanečný šport

Príslušnosť "KTŠ ""R+S"" Dechtice" k športovým organizáciam

Názov IČO Datum Právny titul
Slovenský zväz tanečného športu 00684767