Grafická verzia

"Klub hokeja na sánkach ""Zbojníci"""

IČO: 42071089
Právna forma: -
Druh športovej organizácie: Športový klub

Spôsobilosť prijímateľa verejných prostriedkov: Áno
Výška členského príspevku: -

Štatutárny orgán:
-

Kontrolór:
-

Kontaktné údaje

Sídlo
Na Sihoti 1164/2
026 01 655
Slovenská Republika

Korešpondenčná adresa

E-mail
-

Bankové účty
-

Šport a športová činnosť

Šport Športové odvetvie Druh športu Druh vykonavanej športovej činnosti
šport zdravotne postihnutých paralympijský šport

Príslušnosť "Klub hokeja na sánkach ""Zbojníci""" k športovým organizáciam

Názov IČO Datum Právny titul
Slovenský zväz telesne postihnutých športovcov 22665234