Grafická verzia

"Klub priateľov koní Liptova"

IČO: 37975340
Právna forma: -
Druh športovej organizácie: Športový klub

Spôsobilosť prijímateľa verejných prostriedkov: Áno
Výška členského príspevku: -

Štatutárny orgán:
-

Kontrolór:
-

Kontaktné údaje

Sídlo
Č.D. 206
03221 BOBROVEC
Slovenská Republika

Korešpondenčná adresa

Bankové účty
-

Šport a športová činnosť

Šport Športové odvetvie Druh športu Druh vykonavanej športovej činnosti
jazdectvo

Príslušnosť "Klub priateľov koní Liptova" k športovým organizáciam

Názov IČO Datum Právny titul
Slovenská jazdecká federácia 31787801

Osoby so vzťahom k organizácii

Meno Dátum narodenia Právny titul
DEBNÁROVÁ Desana 2.6.1998
GAJAN Milan 16.9.1964
KOŠECKÁ Katarína 15.10.1990
REPČÍKOVÁ Miroslava 6.6.1991