Grafická verzia

Abrahámová Ivona

Dátum narodenia: 13.9.1982
Krajina narodenia: Slovenská Republika
Štátna príslušnosť: Slovenská Republika

E-mail: -

Doklady o odbornej sposobilosti

Názov odbornej spôsobilosti Cislo dokladu Platnost od Platnost do Overil Vydal
Rozhodca I. triedy 85 1.4.2004 1.3.2016 ŠTK SZB SZB

Príslušnosť ku organizáciám

Názov IČO Dátum vzniku príslušnosti Právny titul
Slovenský zväz biatlonu 35656743 1.1.0001

Športy

Druh odbornej cinnosti Šport Športové odvetvia Športové disciplíny
Fyzická osoba vykonávajúca odb... biatlon letný biatlon, biatlon