Poslať linku Vytlačiť
 

Regionálna úroveň

BRATISLAVSKÝ SAMOSPRÁVNY KRAJ

Bratislavský samosprávny kraj

Všeobecne záväzné nariadenie Bratislavského samosprávneho kraja č.8/2005 o poskytovaní dotácií je doplnené VZN BSK č.24/2008

 

TRNAVSKÝ SAMOSPRÁVNY KRAJ

Trnavský samosprávny kraj

Všeobecne záväzné nariadenie Trnavského samosprávneho kraja č. 20/2009 o poskytovaní dotácií na materiálno-technickú podporu rozvoja športu a mládežníckych aktivít z rozpočtu Trnavského samosprávneho kraja

Všeobecne záväzné nariadenie Trnavského samosprávneho kraja č. 7/2006 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Trnavského samosprávneho kraja

 

TRENČIANSKY SAMOSPRÁVNY KRAJ

Trenčiansky samosprávny kraj

Všeobecne záväzné nariadenie číslo 10/2005 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja zo dňa 27.6.2005

 

NITRIANSKY SAMOSPRÁVNY KRAJ

Nitriansky samosprávny kraj

Všeobecne záväzné nariadenie Nitrianskeho samosprávneho kraja č. 2 /2006 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Nitrianskeho samosprávneho kraja

 

ŽILINSKÝ SAMOSPRÁVNY KRAJ

Žilinský samosprávny kraj

Všeobecne záväzné nariadenie č. 4/2004 o poskytovaní dotácií z vlastných príjmov Žilinského samosprávneho kraja

 

BANSKOBYSTRICKÝ SAMOSPRÁVNY KRAJ

Banskobystrický samosprávny kraj

Všeobecne záväzné nariadenie Banskobystrického samosprávneho kraja č. 15/2010 o poskytovaní dotácií z vlastných príjmov BBSK účelovo určených na akcie vo verejnom záujme alebo v prospech rozvoja územia BBSK a na podporu všeobecne prospešných služieb, podnikania a zamestnanosti

 

KOŠICKÝ SAMOSPRÁVNY KRAJ

Košický samosprávny kraj

Všeobecne záväzné nariadenie č. 7/2008 o poskytnutí dotácie na rozvoj športu

 

PREŠOVSKÝ SAMOSPRÁVNY KRAJ

Prešovský samosprávny kraj

Všeobecne záväzné nariadenie č. 15/2008 o poskytovaní dotácií

 
 

Vase meno
E-mail (odosielatela)
E-mail (adresáta)
Komentar