Grafická verzia

Šipošová Daniela

siposova_foto.jpg
plavecké športy
 

Narodený:
2.2.1949

Typ:
Tréneri

 

Základné údaje:

Klubová príslušnosť:

Ako športovec: TJ Slovan Bojnice (1959-1971), TJ Slávia SVŠT (1971-1978), ŠK IAMES Bratislava (1974)

Ako trénerka:  TJ Slovan Bojnice, TJ Slávia SVŠT  (1964-1974), ŠK IAMES Bratislava, trénerka telesne postihnutých plavcov (od r. 1974 ), trénerka telesne postihnutých športovcov a plavcoch (od r. 1976),   trénerka aj zrakovo postihnutých plavcov (od r. 1996), reprezentačná trénerka čs. družstva v plávaní TPŠ a zrakovo postihnutým športovcom (od roku 1978), reprezentačná trénerka Slovenskej republiky pre TPŠ a ZPŠ (1993-2009),  reprezentačná trénerka Slovenskej republiky pre ZPŠ (od r. 2009).

V súčasnosti sa naďalej aktívne venuje výchove plavcov v oddiele telesne postihnutých športovcov ŠK IAMES Bratislava a v Centre športu talentovanej telesne postihnutej mládeže v Bratislave pri ŠK Altius Bratislava.

 

Funkcionárska činnosť:

Členka VV SPF (jedno volebné obdobie)

Členka a neskôr predsedníčka BPZ (Bratislavský plavecký zväz)

Členka VV ČSZTPŠ, spoluzakladateľka SZTPŠ

do roku 2002 - členka VV SZTPŠ

1975-1978 - členka výboru plaveckého oddielu TJ Slávia SVŠT Bratislava

1979-1983 - predsedníčka plaveckej sekcie Výboru Zväzu plaveckých športov SÚV ČSZTV

od r. 1989 - predsedníčka plaveckého oddielu TPŠ ŠK IAMES Bratislava

Najväčšie úspechy

Ako športovec:

1965 Majstrovstvá ČSR  v plávaní bez krytých bazénov  - 2.miesto, - 3.miesto

1968 Majstrovstvá vysokých škôl Slovenska   - 2.miesto

1970 Akademické majstrovstvá SSR  1970 - 3.miesto

Ako trénerka:

1980 Letné paralympijské hry, Arnhem – Mária Lysá, 6. miesto 100 m znak (historicky prvá reprezentantka za plávanie zo Slovenska  na LPH)

1990 MS Juniorov, Saint Etienne - Ivana Hotová 1. miesto, 3. miesto (prvá zlatá medailistka v histórii TPŠ)

1996 Letné paralympijské hry, Atlanta - Andrej Zaťko, 1. miesto a  2x 3. miesto (prvý zlatý medailista na LPH), Margita Prokeinová, 2. miesto a 2x3. miesto

2000 Letné paralympijské hry, Sydney - Margita Prokeinova, 2x2. miesto

2001 ME IPC v 50m bazéne  - Michaela Kainová - 1. miesto (prvá zrakovo postihnutá zlatá medailistka a držiteľka ďalších medailí – strieborných a bronzových)

2009 MSJ IBSA v 50m bazéne - Karina Petrikovičová - 7x 1. miesto (prvá zrakovo postihnutá medailistka)

2009 MSJ IPC v 25 m bazéne  - Karina Petrikovičová - 2. miesto (prvá zrakovo postihnutá medailistka)

2010 MS IPC v 50m bazéne - Karina Petrikovičová - 3. miesto (prvá zrakovo postihnutá medailistka)

2011 MS IBSA v 50m bazéne - Karina Petrikovičová - 2x2. miesto (prvá zrakovo postihnutá medailistka)

2012 Letné paralympijské hry,  Lonýn - Karian Petrikovičová - 6. miesto

Trénerka  Margity Prokeinovej (niekoľkonásobná majsterka sveta v plávaní IWAS) a Andreja Zaťka (obaja niekoľkonásobní majstri sveta v plávaní TPŠ a držitelia ďalších medailí z MS za SR – strieborné a bronzové, niekoľkonásobní majstri Európy v plávaní TPŠ a držitelia ďalších medailí z ME za SR – strieborné a bronzové). Jej zverenci: Roman Buchta, Michal Beracka, Patrícia Ščasnárová sa stali iekoľkonásobní juniorskí majstri sveta v plávaní telesne postihnutých športovcov (TPŠ) a ďalší držitelia strieborných a bronzových medailí IWAS.

Celkovo zverenci dosiahli: 2 paralympijské rekordy, 3 svetové rekordy, 8 európskych rekordov a sú niekoľkonásobní majstri ČSSR, ČSFR a od roku 1976 aj SR, keď sa začali organizovať samostatné majstrovstvá Slovenskej republiky v rámci Československa, niekoľkonásobní majstri SR od roku 1993.