Grafická verzia

Urban Otokar

oto_urban_1.jpg
plavecké športy
 

Narodený:
22.4.1930

Typ:
Tréneri

 

Základné údaje:

Viacnásobný čs. reprezentant v plávaní a vo vodnom póle, tréner, funkcionár Československého a Slovenského plaveckého zväzu, dlhoročný vedúci KTV SjF STU.


Klubová príslušnosť:

Ako športovec: TJ Sokol NV (1941-1953), Slávia UK  (1953-1967), Slávia SVŠT  (1967)
 

Ako tréner: plavecký oddiel TJ Slávia SVŠT, hlavný tréner  (1974-1980), Stredisko vrcholového športu Ministerstva školstva v Bratislave (1980).

 

Funkcionárska činnosť:

1975 - Predseda plaveckého oddielu TJ Slávia SVŠT Bratsilava

1979 - Predseda plaveckej sekcie Výboru Zväzu plaveckých športov SÚV ČSZTV

Predseda plaveckého oddielu Slávie STU

Najväčšie úspechy

Ako športovec:

1954-1960 - majster Československa vo vodnom póle (člen oddielu vodného póla Slávie VŠ)

 

Ako tréner:

1956 LOH Melbourne - trénerom čs.mužstva v plávaní

1962 ME Lipsko - tréner čs.reprezentačného družstva

1966 ME Utrecht -  tréner čs.reprezentačného družstva

1971 Letná univerziáda Turín - tréner  akademického družstva

1973 Letná univerziáda Moskva - tréner  akademického družstva

1977 Letná univerziáda Sofia - tréner  akademického družstva

Viedol V.Hopku - európského rekordéra na 100 m motýlik, Martu Skupilovú (medailistka z ME).


Iné:

Vzorný tréner , 1964

Zaslúžilý tréner , 1970

Za zásluhy o rozvoji telesnej výchovy a športu I.stupňa , 1980

Bronzové kruhy SOV , 2007