Grafická verzia

Wawrová - Marečková Vlasta

wawrova_1.jpg
plavecké športy
 

Narodený:
25.6.1933

Dátum úmrtia:
21.12.2003

Typ:
Tréneri

 

Základné údaje:

Klubová príslušnosť:

Ako športovec: TJ Slávia UK Bratislava (tréner Vl.Černušáka)
 

Ako tréner: trénerka od roku 1959, reprezentácia ČSSR (1967-1980), zodpovedná za prípravu plavkyň na OH (1968, 1972,1976, 1980)
 

Najväčšie úspechy

Ako športovec:

Bola členkou majstrovského družstva a štafiet ČSSR


Ako tréner:

1968, OH Mexiko - 8. miesto Oľga Kozičová , ktorá prekonala 2 - krát európsky rekord na 200 m voľným spôsobom

1976, OH Montreal - 6. miesto Miroslav Roľka (200 m znak)

1977, ME - 1.miesto Miroslav Roľka (100 m znak)

1980,  OH  Moskva -  4.miesto Miroslav Roľka (100 m znak), 6.miesto Miroslav Roľka (400 m polohové preteky)


Trénerka týchto plavcov: Alena Vachajová , Katka Sklenárová , Anka Krejči , Vladimír Martinček a i. , ktorí získali a vytvorili množstvo majstrovských titulov a rekordov ČSSR , SSR a SR.

Z tejto skupiny plavcov najväčšie úspechy dosiahla jej dcéra Ivana Wawrová , ktorá získala 87 majstrovských titulov ČSSR a SSR a viac ako 150 individuálnych úspechov - prvenstiev na domácich a zahraničných podujatiach.