Grafická verzia

Procházka Miroslav

proch_foto.jpg
 

Narodený:
1.8.1921

Dátum úmrtia:
18.1.2005

Typ:
Novinári a reportéri

 

Základné údaje:

Odborná kariéra a funkcie:

Vysoká škola obchodná v Bratislave (zisk titulu Ing., 1945)

Gymnázium Žilina (stredoškolský profesor, 1945 - 1948)

Československý film Bratislava (dramaturg, 1948 - 1949)

Časopis Bojovník (redaktor, 1949 - 1950)

Vydavateľstvo Dukla (riaditeľ 1949 - 1953)

Kultúrny život (redaktor, 1953 - 1955)

Povereníctvo kultúry (1955 - 1956)

Spisovateľ z povolania (1956 - 1978)

Divadelný ústav (od r. 1978)

Film a divadlo (šéfredaktor, od r. 1980)

Časopis Štart (redaktor)

Najväčšie úspechy

Publikačná činnosť:

Vejárom tvojich mihalníc, Bratislava, 1943

Storočie malomocných, Praha, 1946

Palas Aténa, Martin, 1949

Povstanie, Bratislava, 1949

Májová pieseň, Bratislava, 1952

Skice do vetra. Bratislava, 1971

Bratislava očami maliarov. Bratislava, 1954

Bratislava očami výtvarníkov. Bratislava, 1956

Grafika V. Hložníka, 1956

Arrivederci Roma. Bratislava, 1961

Londýn 100 minút od Prahy. Bratislava 1961

Hviezdy a piruety. Bratislava 1966


Rozhlasové hry:

Dvanásť ľudských životov, 1964

Príbeh o svetle a temnotách, 1965

Podjazd, 1967


Divadelné hry:

Kráľovstvo za šesták, 1953

Dnes večer predstavenie odpadá, 1964

Slávik a ruža, 1966

 

Iné:

Prekladal z angličtiny, francúzštiny, nemčiny a poľštiny.

Slovenský olympijský výbor (SOV) udeľuje každoročne Cenu Miroslava Procházku za aktuálne dielo v oblasti literatúry a žurnalistiky alebo za celoživotnú propagáciu športu a olympizmu prostriedkami literatúry a publicistiky.