Grafická verzia

Šimo Marián

simo_foto.jpg
 

Narodený:
21.9.1949

Typ:
Novinári a reportéri

 

Základné údaje:

Odborná kariéra a funkcie:

Filozofická fakulta UK v Bratislave (odbor žurnalistika)

Denník Roľnícke noviny (redaktor, 1968 - 1973)

Denník Šport (redaktor, 1973 - 1977)

Denník Pravda (redaktor, 1977 – 2004)

Denník SME (redaktor, 2004 – 2008)

Najväčšie úspechy

Publikačná činnosť:

Moskva/Lake Placid 1980 (Pavol Kršák a kolektív, spoluautor). vydavateľstvá Šport a Smena, Bratislava, 1981

Soul 1988 (Pavol Kršák a kolektív, spoluautor), Šport, Bratislava, 1989

Atlanta 1996 (Marián Šimo, Anton Zerer, Peter Pospíšil, Ján Súkup). Šport, Bratislava, 1996

Turín 2006 (kolektív, zostavovateľ a spoluautor). Petit Press, Bratislava, 2006

Peking 2008 (kolektív, zostavovateľ a spoluautor). Petit Press, Bratislava, 2008

Vancouver 2010 (kolektív, spoluautor). Petit Press, Bratislava, 2010

Helsinki 1983. Šport, Bratislava, 1983

Atlét. Smena a Mladá fronta, Bratislava, 1986

Slovensko 1998 – 1999 (Súhrnná správa o stave spoločnosti, kolektív, spoluautor). Inštitút pre verejné otázky, Bratislava, 1999

Slovensko 2001 (Súhrnná správa o stave spoločnosti, kolektív, spoluautor). Inštitút pre verejné otázky, Bratislava, 2001

Slovensko 2004 (Súhrnná správa o stave spoločnosti, kolektív, spoluautor). Inštitút pre verejné otázky, Bratislava, 2004

Športové legendy spomínajú (Marián Šimo, Michal Zeman). Psychodiagnostika, Bratislava, 2005

Ottova encyklopédia Slovensko A – Ž (kolektív, spoluautor). Ottovo nakladateľstvo, Bratislava, 2006

Zlatá za život (Príbeh olympijského víťaza Jána Zacharu). SOV, Bratislava, 2009Iné:

Ako novinár pôsobil na OH Moskva 1980, Barcelona 1992, Atlanta 1996, Sydney 2000 a na ZOH Vancouver 2010.

V rokoch 1998 – 1999 bol šéfredaktorom magazínu Panoráma s podtitulom Slovenská olympijská revue, ktorú vydával SOV.

Bol spoluautorom scenára francúzsko-slovenského televízneho dokumentárneho seriálu Veľké himalájske dobrodružstvo (Čs. televízia 1985).

Čestné uznanie Klubu fair play 1996

Držiteľ ocenenia Bronzové kruhy SOV (2007).

Držiteľ ocenenia Cena Mira Procházku (2009).