Grafická verzia

Zoch Ivan Branislav

zoch_branislav.jpg
 

Narodený:
24.6.1843

Dátum úmrtia:
27.12.1921

Typ:
Telovýchovní pedagógovia

 

Základné údaje:

Polyhistor, fyzik, pedagóg, publicista. Položil základy slovenského vedeckého názvoslovia v oblasti fyziky, matematiky a telesnej výchovy.

Pedagogická činnosť:

1866 -1874 - prvé slovenskom gymnáziu v Revúcej (pedagóg)

1876 - 1879, 1882 - 1889 -  gymnázium v Osijeku (pedagóg)

1879 - 1882 - gymnázium v Sarajeve (zakladateľ, riaditeľ)

1889 - 1908 - gymnázium v Petrinji  (riaditeľ)

 

Publikačná činnosť:

1869 - "Physica" (Skalica)

1873 - "Počiatky názornej merby pre nižšie gymnázia a semeniská", 

1873 - "Krátky návod k vyučovaniu v telocviku hlavne pre národnie školy" - prvá učebnica telesnej výchovy na území Slovenska

1896 - "Načela Pedagogike",  "Metodikanastave u Ljetopisu"

1891 - "Kakovo ce biti vrijeme"

1887 - 1890 -  2 - zväzková Hrvatská enciklopedia (spoluautor)

Autor okolo 270 prác publikovaných v slovenčine, v srbochorvátčine a nemčine

Najväčšie úspechy

Zaujímavosti:

I. B. Zoch sa zaoberal pedagogikou, psychológiou, fyzikou, chémiou, matematikou, divadelníctvom, literatúrou, meteorológiou, poľnohospodárstvom, telocvikom.