Grafická verzia

Sýkora František

sykora_foto.jpg
 

Narodený:
12.12.1927

Dátum úmrtia:
18.9.2002

Typ:
Telovýchovní pedagógovia

 

Základné údaje:

Pedagóg, funkcionár, publicista.

Pedagogická činnosť:

1952 - 1959 - Vysoká škola pedagogická (odborný asistent)

od 1960 - Fakulta telesnej výchovy a športu UK (predtým ITVŠ UK) (odborný asistent, profesor)

 

Funkcionárska činnosť.

Člen Predsedníctva ÚV ČSZTV

Predseda Vedeckej rady ÚV ČSZTV

Delegát ČSSR v Rade pre telesnú výchovu a šport pri UNESC

Delegát ČSSR vo Federácii telesnej výchovy ( FIEP )

 

Publikačná činnosť:

1959 - "Metodika telesnej výchovy"

1965 - "Telesný vývoj a pohybová vyspelosť 16-17 ročných chlapcov z bratislavských škôl"

1970 - "Teória vučovania školskej telesnej výchovy"

1977 - "Didaktika školskej telesnej výchovy",  "Školská telesná výchovy v systéme výchovy a vzdelávania mládeže v ČSSR" (doktorská dizertačná práca)

1979 - "Didaktika telesnej výchovy"

Najväčšie úspechy

Najvyššie ocenenia:

1973 - Za vynikajúcu prácu

1977 - Madaila dr. M. Tyrša, Zaslúžilý učiteľ

1999 - Trofej MOV - Výchova ako celoživotné dielo človeka

2007 - Čestný občan mesta Vrútky ( in memoriam)