Grafická verzia

Rovný Miroslav

rovny_foto.jpg
 

Narodený:
25.9.1921

Dátum úmrtia:
17.12.1991

Typ:
Telovýchovní pedagógovia

 

Základné údaje:

Športovec (basketbal, hádzaná, volejbal), tréner, pedagóg, priekopník v oblasti pohybových hier na Slovensku, publicista.

Tréner: reprezentačné družstvo volejbalistiek ČSR, TJ Slávia UK, volejbalový tím žien (do r.1972)
 

Pedagogická kariéra:

1949 - 1959 - Vysoká škola pedagogická v Bratislave (odborný asistent)

1960 - Fakuklta telesnej výchovy a športu UK, Katedra teórie a didaktiky hier (pedagóg, vedúci katedry)


Publikačná činnosť :

1959 - "Základy športového tréningu"

1961 - "Metodika dynamických koncových prvkov v športových hrách", "Teória a metodika volejbalu"

1964 - "Volejbal"

1976 - "Športové hry"

1979 - "Pohybové hry"

1980 - "Hry na voľný čas"

1986 - "Pohybové hry detí predškolského veku : pre strednú pedagogickú školu"

Najväčšie úspechy

Ako tréner:

1949  ME Praha - 2. miesto (tréner volejbalistiek ČSR)

1952 MS Moskva - 3. miesto (tréner volejbalistiek ČSR)

1966 - 1967 - majsterky ČSSR (tréner volejbalistie TJ Slávia UK)

 

Najvyššie ocenenia:

1968 - Zaslúžilý tréner

1969 - Za zásluhy o výstavbu

1976 - Zaslúžilý učiteľ

 

V roku 2006 bola po prof. Miroslavovi Rovnom pomenovaná nová športová hala v areáli Fakulty telesnej výchovy a športu UK na Lafranconi.