Grafická verzia

Rusina Bartolomej

rusina_foto.jpg
 

Narodený:
19.7.1928

Typ:
Telovýchovní pedagógovia

 

Základné údaje:

Športovec (hádzaná, volejbal, basketbal, ľadový hokej, atletika - desaťboj),  tréner, rozhodca, pedagóg, funkcionár, organizátor športových podujatí, lektor rozhodcov, publicista.

Ako tréner:  venoval sa atlétom v rozličných disciplínach, neskôr sa venoval výchove oštepárov: Schurek,  Pluhár,  Ondreička, Tajcnér, Balašov, Horváth, Dermisěk, Dedeček, Král, Králová, Schussnichsová, Vincelrová, Mikovínyová, Revayová a i. Viedol i atletickú prípravu futbalistov Inter Bratislava (1967 - 1969)

 

Pegagogická činnosť:

1952 - 1993 - Fakulta telesnej výchovy a športu UK (asistent, docent) , vedúci katedry altetiky (14 rokov), prodekan fakluty ( 9 rokov)

 

Funkcionárska činnosť:

1966 - ŠK Bobrovec (tajomník)

1960 - 1990 - Mestský atletický zväz v Bratislave (člen predsedníctva)

1968 - 1990 - Slovenský atletický zväz (člen predsedníctva)

1978 - 1988 - Československý atletický zväz (člen predsedníctva)

1975 - 1977 - Atletického oddielu TJ Slávia UK  (predseda)

 

Publikačný činnosť:

1970 - "Technológia ľahkej atleticky" (učeb. text pre internú potebu študentov FTVŠ UK)

1974 - Technika ľahkoatletických disciplín - vrh a hody"  (učeb. text pre internú potebu študentov FTVŠ UK)

1990 - "Atletika : špecializácia"

Najväčšie úspechy

Hlavný rozhodca : Medzinárodné atletické preteky  - Pravda - Televízia - Slovnaft ( 19 rokov ), Národného behu DEVÍN - BRATISLAVA (2013).

Hlavný organizátor vyše 30 ročníkov známej atletickej Ceny Večerníka (súťaže pre žiakov základných škôl Bratislavy a okolia)Najvyššie ocenenia:

2009 - Bronzové kruhy SOV