Grafická verzia

Perútka Jaromír

perutka_foto.jpg
 

Narodený:
28.4.1930

Dátum úmrtia:
31.5.2003

Typ:
Telovýchovní pedagógovia

 

Základné údaje:

Športovec (volejbal, atletika), tréner, zakladateľ slovenskej športovej historiografie, pedagóg (univerzitný profesor pre odbor teória vyučovania telesnej výchovy), publicista.

Klubová príslušnosť (ako hráč)TJ Slávia Bratislava - volejbal (1.liga 1951 - 1955), reprezentant Československa (1952 - 1954)

Klubová príslušnosť (ako tréner):  TJ Slávia UK

 

Pedagogická kariéra:

1953 - 1960 - Vysoká škola pedagogická (asistent, odborný asistent)

1964 - 1994  - Fakulta telesnej výchovy a športu UK (predtým ITVŠ) (pedagóg, univerzitný profesor)

1961 -1970 - Fakulta telesnej výchovy a športu UK (prodekan pre študijný úsek)

1975 - 1978, 1980 - 1985 - Fakulta telesnej výchovy a športu UK (prodekan pre výchovno - vzdelávaciu činnosť)

 

Iné:

1985 - 1986 - Prednášajúci na Telovýchovnej škole SÚV ČSZTV

Člen korenšpondent Komisie dejín ICPES pri UNESCO

Člen asociácie vysokých škôl TV a AIESEP

Člen predsedníctva Vedeckej rady ÚV STO a ÚV ČSZTV

 

Publikačná činnosť:

1967 - "Športy na Slovensku"

1971 - "Robotnícke telovýchovné hnutie na Slovensku"

1973 - "Pokrokové tradície telesnej výchovy v Československu"

1978 - "Športovci socialistických zemí na olympijských hrách"

Najväčšie úspechy

Ako športovec:

1948 -  dorasteneckým majstrom Slovenska vo vrhu guľou ( 6,25 kg - 12,59 m )
 

Najvyššie ocenenia :

1980 - Zaslúžilý učiteľ

2000 - Bronzové kruhy SOV