Grafická verzia

Macák Ivan

macak_foto.jpg
 

Narodený:
23.3.1930

Typ:
Telovýchovní pedagógovia

 

Základné údaje:

Pedagóg, vedecký pracovník, zakladateľ športovej psychológie na Slovensku,  publicista.

Čestný člen SOV.

Pedagogická kariéra:

1953 - 1955 - Pedagogická fakulta Slovenskej Univerzity, Katedra telesnej výchovy  (asistent)

1955 - Pedagogická fakulta Slovenskej Univerzity, Katedra telesnej výchovy (vedecký ašpirant)

1958 - Vysoká škola pedagogická v Bratislave (odborný asistent)

1959 - Filozofická fakulta UK v Bratislave (odborný asistent)

1960 - Inštitút telesnej výchovy a športu UK (odborný asistent)

1961 - 1963 - Inštitút telesnej výchovy a športu UK (prodekan)

1968 - Fakulta telesnej výchovy a športu UK, Katedra psychológie , pedagogiky a dejín telesnej výchovy  (vedúci katedry)

1969 - 1979 - Fakulta telesnej výchovy a športu UK (dekan)

1980 - Stredisko vrcholového športu Ministerstva školstva SSR (psychológ)

1980 - 1985 - Univerzita Komenstká, prorektor pre výchovno - vzdelávaciu činnosť UK

1980 - 2001 - Fakulta telesnej výchovy a športu UK (pedagóg)

V súčasnoti čestný člen Vedeckej rady Fakulty telesnej výchovy a športu UK Bratislava.

 

Funkcionárska činnosť:

1969 - 1979 - Vedecká rada SÚV ČSZTV (podpredseda),  Rada vrcholového športu SÚV ČSZTV (predseda)

1969 -1973 - Európská spoločnosť psychológie športu (viceprezident)

1983 - 1988 - Výkonný výbor FEPSAC (člen)
 

Publikačná činnosť:

1962 - "Psychológia športu"

1963 - "Rozvíjanie aktivity žiakov v telesnej výchove"

1971 - "Psychológia telesnej výchovy"

1975 - "PSychológia telesnej vchovy a športu" (spoluautor)

1978 - "Šport a vedomie"

1988 - "Šport a my"

1997 - "Psychológia športovej úspešnosti"

Najväčšie úspechy

Najvyššie ocenenia:

1963 - Za zásluhy o rozvoj telesnej výchovy II. stupňa

1980 - Za vynikajúcu prácu

2007 - Čestný člen SOV