Grafická verzia

Kuchen Andrej

kuchen_foto.jpg
 

Narodený:
7.1.1912

Dátum úmrtia:
17.12.1985

Typ:
Telovýchovní pedagógovia

 

Základné údaje:

Pedagóg, tréner atletiky, vedecký pracovník, medzinárodný rozhodca, publicista, funkcionár.

Pedagogická činnosť:

1946 - 1949 - Povereníctvo školstva a osvety Bratislava (pracovník)

1949 - 1953 - Pedagogická fakulta UK (lektor)

1953 - 1959 - Vyššia pedagogická škola Bratislava (docent)

1953 - 1955 -Vyššia pedagogická škola Bratislava (dekan)

1959 - 1960 - Filozofická fakulta UK v Bratislave (docent)

1960 - 1969 -  ITVŠ ( neskôr FTVŠ UK ) v Bratislave (profesor)

1964 - 1969 - Fakulty telesnej výchovy a športu UK v Bratislave (dekan)

 

Funkcionárska činnosť:

1961 - 1971 - Člen predsedníctva ÚV ČSZTV

1969 - 1976 - Člen predsedníctva SÚV ČSZTV

1969 - 1976 - Predseda vedecko - metodickej rady SÚV ČSZTV

 

Publikačná činnosť: (výber)

1945 - "Telovýchovné hry príprava k hrám športovým a k ľahkej atletike"

1959 - "Základy športového tréningu"

1969 - "Ľahká atletika vrh a hody", "Ako lepšie behať, skákať a hádzať zvyšovanie efektívnosti behu, skoku a hodu"

1971 - "Metodika ľahkej atletiky"

1977 - "Atletika - vrhy" (spoluautor)

1979 - "Športová príprava mládeže"

1980 - "Niektoré faktory podmieňujúce športový výkon"

1981 - "Východiská pre výber a rozvoj talentov v športe zborník vedecko-metodickej rady SÚV ČSZTV VIII"

1984 - "Výchovné pôsobenie v telovýchovnom procese", "Telovýchovné základy osvojovania si pohybov v športe"

1985 - "Atletika. Encyklopédia" (spoluautor)

1987 - "Teória a didaktika atletiky"

Najväčšie úspechy

Najvyššie ocenenia:

1958 - Za zásluhy o rozvoj telesnej výchovy I. stupňa

1968 - Medaila dr. M. Tyrša

1972 - Medaila J. Chaloupeckého

1977 - Zaslúžilý pracovník telesnej výchovy

 

Zaujímavosti:

Je po ňom pomenovaný atletický štadión na FTVŠ UK v Bratislave.