Grafická verzia

Junger Ján

junger_foto.jpg
 

Narodený:
16.9.1953

Typ:
Telovýchovní pedagógovia

 

Základné údaje:

Pedagóg, vedecký pracovník, publicista.

Oblasť vedeckého a odborného záujmu: pohybová aktivita detí predškolského veku, šport pre všetkých a životný štýl, filozofia a sociológia športu, metodológia vied o športe.

Pedagogická činnosť:

Pedagogická fakulta UPJŠ v Prešove, Katedra telesnej výchovy -  1979 – 1996 (1993 - 1996  vedúci katedry)

Fakulta humanitných a prírodných vied PU v Prešove, Katedra telesnej výchovy a športu - 1997-2004 -vedúci katedry

Fakulta humanitných a prírodných vied PU v Prešove - 1997 - 2003 prodekan

Fakulta športu PU v Prešove - od r. 2004 dekan, garant študijného programu učiteľstvo umeleckých a výchovných predmetov a študijného programu šport – špecializácia trénerstvo

 

Členstvo v organizáciách, združeniach a výboroch:

1997 – 2001 - prezident Slovenskej asociácie univerzitného športu

1997 – 1999 - podpredseda organizačného výboru Zimnej svetovej univerziády Tatry – Poprad 99´

1998 – 2000 - predseda organizačného výboru Akademických majstrovstiev sveta vo vodnom slalome a zjazde

Vedúci slovenskej výpravy na 3. Majstrovstvách sveta v športovom aerobiku v Austrálii (1997), Svetových univerziádach na Sicílii (1997), Mallorke (1999), Zakopanom (2001), Pekingu (2001)

 

Publikačná činnosť: 9 monografií a odborných knižných prác, 5 učebných textov, 50 vedeckých prác vydaných v zahraničných časopisoch a zborníkoch,  68 vedeckých prác vydaných v domácich časopisoch a zborníkoch, 91 odborných prác a iných publikácií, 9 redakčných a zostavovateľských prác,  42 pozvaných, nepublikovaných referátov

Najväčšie úspechy