Grafická verzia

Kampmiller Tomáš

kampmiller_foto.jpg
 

Narodený:
4.1.1951

Typ:
Telovýchovní pedagógovia

 

Základné údaje:

Športovec, pedagóg, vedecký pracovník, publicista.

Aktívny športovec: 1965 - 1976

Pedagogická činnosť:

1976 - 1979 - Fakulta telesnej výchovy a športu UK (interný ašpirant)

1979 - 1985 - Fakulta telesnej výchovy a športu UK, Katedra atletiky (odborný asistent)

1985 - 1999 - Fakulta telesnej výchovy a športu UK, Katedra atletiky (docent)

1987 -1991 - Fakulta telesnej výchovy a športu UK (prodekan pre rozvoj)

od 1999  - Fakulta telesnej výchovy a športu UK (vedúci Katedry atletiky)
 

Trénerska činnosť:

1971 - 1999 - Tréner atlétov , viedol 10 reprezentantov ČSSR a SR a približne ďalších slovenských športovcov

 

Funkcionárska činnosť:

Podpredseda výkonného výboru AO Slávia UK BratislavaPublikačná činnosť: (výber)

1980 - "Štruktúra a rozvoj rýchlostných schopností v atletických šprintoch mládeže"

1986 - "Štruktúra a rozvoj rýchlostných schopností, šprinty mládeže" (spoluautor)

1990 - "Atletika: špecializácia" Spoluautor)

1996 - "Teoretické a metodické problémy súčasnej atletiky II" (vedecko-metodický seminár) "Telesný rozvoj a pohybová výkonnosť školskej populácie na Slovensku" (spoluautor)

2000 - "Teória a didaktika - atletika" (spoluautor)

2002 - "Teória a didaktika - atletiky I" (spoluautor)

2004 - "Teória a didaktika športu" (spoluautor)

2008 - " Športový pohyb z hľadiska distribúcie energie, práce a výkonu" (spoluautor)

Najväčšie úspechy

Iné:

1983 - 1989 - Predseda trénersko metodickej komisie VAZ ČSZTV

Člen grantovej komisie VEGA

Člen odborných komisií MŠ SR a i.