Grafická verzia

Hrčka Jozef

hrcka_foto.jpg
 

Narodený:
13.5.1930

Typ:
Telovýchovní pedagógovia

 

Základné údaje:

Pedagóg, vedecký pracovník, publicista.

Pedagogická činnosť:

1953 - 1956 - Vysoká škola pedagogická v Bratislave - asistent

1956 - 1960 - Filozofická fakulta UK - odborný asistent

1960 - 2001 - Inštitút telesnej výchovy a športu (neskôr FTVŠ), vedúci Katedry teórie a metodiky gymnastiky FTVŠ UK (1965),  docent v odbore teória a metodika telesnej výchovy (1967), prodekan pre štúdium popri zamestnaní a pre výstavbu (1969,1972),  dekan FTVŠ UK (1979 - 1989)

Čestný člen vedeckej rady a emeritný profesor na FTVŠ UK v Bratislave

Pôsobí na Inštitúte fyzioterapie ,balneológie a liečebnej rehabilitácie Univerzity sv.Cyrila a Metoda v Trnave.

 

Vedecká činnosť:

Rozpracoval diagnostiku telesnej zdatnosti rekreačných športovcov a metodiku rozvoja ich pohybových schopností a tvorbu cvičebných programov.Publikačná činnosť:

1960 - "Pracovná gymnastika"

1963 - "Príspevok k problematike vyplyvu telesnej výchovy a práce na organizmus pracujúcich"

1968 - "Kapitoly z histórie gymnastiky"

1972 - "Základná gymnastika"

1974 - "Čo je s tvojou kondíciou?"

1978 - "Areály zdravia"

1984 - "Rekreačný šport a súčasný spôsob života"

1999 - "Fitness podnikateľa a manažéra"

2000- " Základy športovej edukológie"

2002 - "Šport pre všetkých"

2004 - "Drogová závislosť mládeže a šport"

2005 - "Tvorba osobného kondičného programu"

2009 - "Kapitoly zo športovej zdravovedy vysokoškoláka"

Najväčšie úspechy

Najvyššie ocenenia:

1981 - ocenený titulom: Zaslúžilý učiteľ 1981

1997 - Výročná trofej MOV - Šport pre všetkých