Grafická verzia

Černušák Vladimír

cernusak_1.jpg
 

Narodený:
25.11.1921

Typ:
Funkcionári v športe

 

Základné údaje:

Odborná kariéra a funkcie:

Absolvent Prírodovedeckej fakulty na UK v Bratislave (1945)

Pracovník poverejníctva školstva (1945 - 1948)

Pedagogická fakulta UK, odborný asistent (1948 - 1953)

Vysoká škola pedagogická, docent a mimoriadny profesor (1953 - 1961)

Fakulta telesnej výchovy a športu UK v Bratislave ako mimoriadny profesor (1961 - 1969)

V roku 1956 získal titul mimoriadny profesor

V roku 1965 získal titul kandidáta vied - CSc.

V roku 1975 získal titul riadny profesor

Vo svojej pedagogickej činnosti pracoval najmä v oblasti teórie a metodiky plávania.

Prorektor UK v Bratislave (1963 - 1966)

Člen predsedníctva Slovenského výboru ČSZTV (od roku 1957)

Predseda SÚV a podpredseda ÚV ČSZTV (1969 - 1983)

Poslanec SNR (1976 - 1986)

Podpredseda Československého olympijského výboru (1969 - 1992)

Člen Medzinárodného olympijského výboru (1981 - 2001)

Čestný člen Medzinárodného olympijského výboru (od roku 2001)

Predseda Slovenkého olympijského výboru (1992 - 1999)

Čestný predseda Slovenského olympijského výboru (od roku 1999)

Najväčšie úspechy


Iné:

Od roku 1972, kedy bol vedúcim československej olympijskej výpravy na ZOH v Sappore, sa v rôznych funkciách zúčastnil na 9 letných a 9 zimných olympijských hrách.

Slovesnký olympijský výbor každoročne udeľuje Cenu Vladimíra Černušáka za propagáciu a šírenie olympijských myšlienok najmä v pedagogickom procese.

Držiteľ ocenenia za zásluhy o rozvoj čs. telesnej výchovy I. stupňa (1964)

Držiteľ ocenenia za vynikajúcu prácu (1966)

Držiteľ ocenenia za zásluhy o výstavbu  (1971)

Držiteľ ocenenia Rad práce (1975)

Držiteľ ocenenia Zlaté kruhy SOV (2001)

Držiteľ ocenenia Olympijský rad v striebre MOV (2002)