Grafická verzia

Ferienčík Kazimír

feriencik_foto.jpg
 

Narodený:
4.3.1926

Typ:
Funkcionári v športe

 

Základné údaje:

Odborná kariéra a funkcie:

Ústav telovýchovného lekárstva (1950 - 1953)

Katedra telesnej výchovy, Vysoká škola pedagogická Bratislava (1953 - 1960)

Oddelenie telovýchovného lekárstva ÚNZ (1960 - 1997)

Hlavný odborník Ministerstva zdravotníctva pre vrcholový šport (1978 - 1990)

Vedúci lekár československej olympijskej výpravy na OH Montreal 1976

Vedúci lekár československej olympijskej výpravy na OH Moskva 1980

Zdravotnícka rada ÚV ČSTV (1973 - 1992)

Podpredseda Antidopingového výboru ČSFR (1990 - 1992)

Zakladateľ a prezident Antidopingového výboru SR (1992 - 2007)

Člen Monitorovacej skupiny Dohovoru proti dopingu Rady Európy (1992 - 2005)

Najväčšie úspechy