Grafická verzia

Chmelár František

chmelar_foto.jpg
 

Narodený:
4.2.1946

Typ:
Funkcionári v športe

 

Základné údaje:

Odborná kariéra a funkcie:

Absolvent Strednej priemyslenej školy chemickej vo Svite (1960 - 1964)

Zamestnanec Vagónky Poprad (1964 - 1968)

Absolvent Fakulty telesnej výchovy a športu UK v Bratislave, odbor telesná výchova a pedagogika (1974)

Pracovník Výskumného ústavu telesnej kultúry FTVŠ UK Bratislava (1974 - 1977)

Pracovník metodického oddelenia SÚV ČSZTV (1977 - 1983)

Vedúci oddelenia športovo - talentovanej mládeže SÚV ČSZTV (1983 - 1987)

Asistent podpredsedu SÚV ČSZTV (1988)

Podpredseda SÚV ČSZTV (1989)

Výkonný podpredseda SZTK (1990)

Vedúci tajomník SZTK 1990

Pracovník odboru športu Ministerstva školstva SR (1991 - 1996)

Riaditeľ odboru športu Ministerstva školstva SR (1997)

Generálny riaditeľ a riaditeľ sekcie športu, detí a mládeže MŠ SR (1998 - 1999)

Predseda Slovenského olympijského výboru (od roku1999)

Najväčšie úspechy

Iné:

Džiteľ Ceny Mestskej časti Bratislava - Nové Mesto

Držiteľ Zlatej medaily Ivana Branislava Zocha za príkladný vklad rozvoja školského športu

Držiteľ striebornej medaily za zásluhy o rozvoj telesnej výchovy a športu