Grafická verzia

Kríž Zdenko

kriz_foto_2.jpg
 

Narodený:
13.1.1950

Typ:
Funkcionári v športe

 

Základné údaje:

Odborná kariéra a funkcie:

Absolvent SVŠ Vazovova ul., Bratislava

Absolvent Katedry žurnalistiky FF UK Bratislava

Externý učiteľ Katedry žurnalistiky FF UK Bratislava

Externý učiteľ Fakulty masmédií BVŠP Bratislava

Zisk titulu PhDr. (1978)

Pracovník denníka Šport (redaktor, vedúci oddelenia, vedúci vydania, zástupca šéfredaktora 1969 - 1989)

Hovorca Slovenského zväzu telesnej kultúry (1990 - 1995)

Generáln sekretár AŠZ SR /KŠZ SR (1995 - 2012)

Slovenský stolnotenisový zväz (predseda 1983 - 1986, 1990 - 2010)

Československý stolnotenisový zväz (predseda 1986 - 1990)

Člen Československého olympijského výboru (1986 - 1990)

Delegát za SSTZ v Slovenskom olympijskom výbore (1992 - 2010)

Člen výkonného výboru SOV (1997 - 2010)

Predseda Mediálnej komisie SOV (2007 - 2010)

Predseda Medzinárodnej komisie SOV (2004 - 2006)

Člen Edičnej rady SOV (2006 -2009)

Člen Rady riaditeľov Medzinárodnej stolnotenisovej federácie za Európu (2003 - 2010)

Člen Mediálnej komisie ITTF (2001 - 2010)

Komisia veteránov Európskej stolnotenisovej únie (predseda a člen širšieho vedenia, 1999 - 2010)

Akreditačná komisia MŠ SR (člen, 1998 - 2013)

Výkonný výbor SZTK (člen, 2007 - 2010)

Zástupca SR v Európskej organizácii mimovládnych športových organizácií (ENGSO, 1995 - 2010)

 

Aktívny športovec:

futbal (dorastenecka liga)

Klubová príslušnosť - ČH Bratislava, TJ Slovan Pravda Bratislava, Lokomotíva Bratislava, Lokomotíva Rača, ŠK Mostex Rača

Najväčšie úspechy

Iné:

Spoluzakladateľ Kroniky športu (1993 - 2009)

Držiteľ ocenenia Bronzové kruhy SOV (2000)

Držiteľ ocenenia Zlatý odznak SSTZ (2000)

Držiteľ ocenenia Zlatá raketa ETTU (2000, 2010)