Grafická verzia

Kuchen Andrej

kuchen_foto.jpg
 

Narodený:
7.1.1912

Dátum úmrtia:
17.12.1985

Typ:
Funkcionári v športe

 

Základné údaje:

Odborná kariéra a funkcie:

Prírodovedecká fakulta KU v Prahe (absolvent, 1937)

Gymnázium Liptovský Hrádok (učiteľ, 1937 - 1938)

Gymnázium Michalovce (stredoškolský profesor, 1938 - 1945)

Učiteľská akadémia Košice (riaditeľ, 1945 - 1946)

Povereníctvo školstva a osvety Bratislava (pracovník, 1946 - 1949)

Pedagogická fakulta UK (lektor, 1949 - 1953)

Vyššia pedagogická škola Bratislava (docent, 1953 - 1959, dekan 1953 - 1955)

Filozofická fakulta UK v Bratislave (docent, 1959 - 1960)

ITVŠ/neskôr FTVŠ UK v Bratislave (profesor, od r. 1960)

FTVŠ UK v Bratislave (dekan, 1964 - 1969)

Člen predsedníctva ÚV ČSZTV (1961 - 1971)

Člen predsedníctva SÚV ČSZTV (1969 - 1976)

Predseda vedecko - metodickej rady SÚV ČSZTV (1969 - 1976)

Tréner atletiky a medzinárodný rozhodca v atletike
 

Najväčšie úspechy


Iné:

Je po ňom pomenovaný atletický štadión na FTVŠ UK v Bratislave

Držiteľ ocenenia Za zásluhy o rozvoj telesnej výchovy I. stupňa (1958)

Držiteľ ocenenia Medaila dr. M. Tyrša (1968)

Držiteľ ocenenia Rad práce (1969)

Držiteľ ocenenia Medaila J. Chaloupeckého (1972)

Držiteľ ocenenia Zaslúžilý pracovník telesnej výchovy (1977)