Grafická verzia

Chovan Július

chovan_foto.jpg
 

Narodený:
17.8.1914

Dátum úmrtia:
17.9.1998

Typ:
Funkcionári v športe

 

Základné údaje:

Odborná kariéra a funkcie:

Obecná škola Trenčín, Liptovský Mikuláš (1921 - 1925)

Štátne reálne gymnázium Liptovský Mikuláš, Trenčín (1925 - 1933)

Filozofická fakulta KU v Prahe (1933 - 1938)

Univerzita Sorbona Paríž (1. semester 1937)

Zisk titulu PhDr. (1940)

Zisk titulu docent  (1956)

Zisk titulu Profesor pre odbor teória vyučovania telesnej výchovy (1992)

Predseda Zväzu bojujúcich vysokoškolákov a podpredseda Zväzu vojakov povstania (1945 - 1949)

Člen predsedníctva SÚV ČSZTV (1956 - 1969)

Podpredseda federálneho Zväzu základnej a rekreačnej telesnej výchovy ÚV ČSZTV (1969 - 1974)

Člen federálneho predsedníctva ČOS (1990 - 1992)

Člen predsedníctva Sokola na Slovensku

Aktívny športovec - športová gymnastika, atletika, volejbal, horolezectvo

Tréner - atletika, basketbal (ŠK Bratislava), ľadový hokej (VŠ Bratislava)


Zamestnania:

Štátne reálne gymnázium Skalica - stredoškolský profesor (1938 - 1939)

Gymnázia - Dolný Kubín, Martin, Spišská Nová Ves (stredoškolský profesor, 1939)

Cvičné gymnázium v Bratislave (stredoškolský profesor, 1939 - 1940)

Telovýchovný ústav pri Filozofickej fakulte UK Bratislava (lektor, 1940 - 1948)

Povereníctvo školstva v Banskej Bystrici (prednosta telovýchovného sektoru, 1944)

Povereníctvo školstva v Košiciach a Bratislave (prednosta telovýchovného sektoru, 1945 - 1948)

Ústav pre telesnú výchovu na vysokých školách v Bratislave (lektor, 1948)

Katedra telesnej výchovy - Vysoká škola ekonomická v Bratislave (vedúci katedry, 1952 - 1984)

Najväčšie úspechy

Publikačná činnosť:

Cvičebná sústava. Trenčín, 1946

Základná telesná výchova. Bratislava, 1955

Názvoslovie prostných cvičení. Bratislava, 1956

Príručka pre cvičiteľa. Bratislava, 1959

Vysokoškolský strážny oddiel. Bratislava, 1969

Dr. Ivan Branislav Zoch. Bratislava,1971

Názvoslovie telesných cvičení a ich triedenie. Bratislava,1972

Encyklopedista z Jasenovej. Bratislava,1987

Čo je Sokol. Bratislava,1989