Grafická verzia

Chválny Július

chvalny.jpg
 

Narodený:
1.2.1927

Typ:
Funkcionári v športe

 

Základné údaje:

Odborná kariéra a funkcie:

Okresný telovýchovný inšpektoro v Topoľčanoch (1950 - 1953)

Prvý sekretár Sekcie športovej gymnastiky pri SÚV TVŠ (1953)

Popri tejto zodpovednej funkcii sa venoval aj ako tréner mladým gymnastom a najmä

gymnastkám, ktorí boli zaradení do Športovej školy dorastu a mládeže v Bratislave (napr. Xénia

Čierná-Rovná, Milada Hobzová-Nedavašková, Margita Čincárová-Macháčková atď.)

Držiteľ odboenej kvalifikácie rozhodca I. triedy

Tajomník SÚV ČSZTV v Bratislave (1957 - 1962)

Absolvovent vysokoškolského štúdia na Vysokej škole ekonomickej v Bratislave (1960)

Podpredseda ÚV ČSZTV v Prahe (ekonomický úsek na poli telovýchovy a športu, 1962 - 1982)

Jeden z hlavných organizátrov česskoslovenských spartakiád (predseda štábu spartakiády v rokoch 1966, 1975 a 1980)

Predseda Zväzu základnej a rekreačnej telesnej výchovy ČSZTV (od roku 1973)

Predseda organizačného výboru majstrovstiev Európy v športovej gymnastike žien v Prahe (1977)

Najväčšie úspechy

Iné:

Držiteľ vyznamenania Za vynikajúcu prácu (1955)

Držiteľ vyznamenania Za zásluhy o rozvoj československej telesnej výchovy a športu I. stupňa (1972)

Držiteľ vyznameniania Rad práce (1975)

Držiteľ vyznamenanie Tyršova medaila (1977)