Grafická verzia

Anketa o zákone o športe pre veľký záujem predĺžená

12.11.2014

Anketa, ktorú vyhlásilo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu k novému zákonu o športe, bude o týždeň predĺžená. „Rozhodli sme sa tak pre veľký záujem laickej aj športovej verejnosti a najmä športových zväzov,“ povedal minister školstva, vedy, výskumu a športu Peter Pellegrini. Dodal, že počas dvoch týždňov má rezort vyplnených viac ako 4000 dotazníkov.

Ministerstvo pripravuje úplne nový zákon o športe. „Keďže na Slovensku športujú státisíce ľudí a nový zákon sa ich dotkne, chceme do legislatívneho procesu vtiahnuť aj profesionálnych či rekreačných športovcov a poznať ich názory,“ povedal minister Pellegrini. Zapojiť sa do širokej diskusie o aktuálnych témach a problémoch športu, ako aj jeho budúcnosti bude môcť okrem športovej obce aj široká laická verejnosť.

Urobiť tak môže prostredníctvom on-line dotazníka na stránke www.minedu.sk/anketa. Spracované výsledky ankety pomôžu ministerským legislatívcom pri tvorbe nového zákona o športe. Cieľom tejto iniciatívy je rozprúdiť celospoločenskú diskusiu k aktuálnym otázkam, ktoré v súčasnosti rieši slovenský šport a prostredníctvom novej právnej úpravy tak zaviesť do slovenského športu komplexné systémové zmeny a transparentnosť. Práve to by malo zlepšiť dôveru odbornej i širokej verejnosti k športovým hnutiam a následne priniesť aj viac finančných prostriedkov do tejto oblasti.

Obsahovo je dotazník zameraný na širokú paletu otázok venujúcich sa témam riadenia, financovania, kontroly i efektivity manažovania súčasného slovenského športu. Respondenti tak môžu vyjadriť v ankete napríklad svoj názor, čo považujú za najväčšiu prekážku v rozvoji slovenského športu - nejednotné pravidlá, neprimerané zásahy štátu do riadenia činnosti športových klubov, nedostatočnú legislatívu, chýbajúce finančné prostriedky, neefektívnu kontrolu zo strany štátu, ako aj športových zväzov a klubov, príp. nedostatok športovej infraštruktúry či korupciu.

Navyše, otázky adresované v rámci dotazníka športovým klubom a zväzom sa dotýkajú tiež kritérií určených pre výpočet výšky dotácií národným športovým zväzom, metodiky ich prerozdeľovania alebo konkrétnych návrhov na riešenie finančného a materiálneho zabezpečenia vybraných vrcholových športovcov v rezortných strediskách.

Anketa sa uzatvorí v pondelok 17. novembra 2014.

Zdroj: osporte.sk, 11. 11. 2014