Grafická verzia

Telesná výchova na ZŠ by sa mala stať pre žiakov opäť obľúbeným predmetom

10.12.2014

Učitelia na základných a stredných školách bez aprobácie telesnej a športovej výchovy, vyučujúci, resp. tí, čo majú záujem vyučovať predmet telesná výchova popri svojom hlavnom predmete, majú ešte stále možnosť prihlásiť sa do národného projektu „Zvýšenie kvalifikácie učiteľov telesnej a športovej výchovy“. Hlavným cieľom projektu je zvýšiť atraktivitu telesnej výchovy tak, aby deti získali pozitívny vzťah k pohybu už v rannom detstve a vyhli sa civilizačným chorobám vyplývajúcich z nedostatku športovej aktivity.

Telesná výchova, hlavne na prvom stupni základných škôl, je často vedená nezáživne a neodborne. Súčasná situácia, kedy sa hodinám telesnej výchovy vyhýba už od útleho veku čoraz viac žiakov je alarmujúca. Výsledkom nedostatku pohybu je v neskoršom veku obezita a problémy aj so základnými športovými pohybmi. Aj preto Národné športové centrum zastrešuje projekt, v rámci ktorého zapojení učitelia získajú poznatky ako hodiny telesnej výchovy zatraktívniť.

Školenia prebiehajú pod vedením odborne vyškolených učiteľov na vybraných školách po celom Slovensku, s výnimkou Bratislavského kraja tak, aby mal učiteľ školenie čo najbližšie k bydlisku. Nejde len o teóriu, ale sú vedené hravou formou, takže učitelia sa pri získavaní nových poznatkov aj trošku zapotia. Každý zapojený učiteľ získa pre svoju školu športovú sadu, ktorá obsahuje 14 pomôcok na zatraktívnenie hodín telesnej výchovy: frisbee (sadu športových diskov), sadu kužeľov, švihadlo, sadu prekážok, gumový odrážač na reakčnú a akceleračnú rýchlosť, fit loptu, vodné slíže, slackline (popruh na rozvoj rovnovážnych schopností), slideboard (trenažér na korčuľovanie), overball (malú nafukovaciu loptu na cvičenie), dyna-band (gumený pás určený na posilňovanie), hudobné CD, žinenku a diagnostiku zdatnosti (riadiacu a vyhodnocovaciu jednotku pre motorický test nepriameho stanovenia maximálnej spotreby kyslíka).

Učiteľ, ktorý úspešne absolvuje záverečné skúšky získa okrem užitočných vedomostí, učebné materiály s inovatívnymi metódami výučby a 25 alebo 28 kreditov. Učitelia budú vyškolení v druhom polroku školského roka 2014/2015. Podrobné informácie, ako aj prihlášku do projektu nájdete na www.telesnavychova.sk.

Kontakt pre médiá – Národné športové centrum:
Peter Seriš; mobil: 0905 444 828; seris@sportcenter.sk

Kontakt pre médiá – Komunikačný odbor Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR:
Martina Slušná; mobil: 0907 910 498; martina.slusna@minedu.sk

zdroj: osporte.sk, 9.12.2014