Grafická verzia

Antidopingová agentúra SR má novú riaditeľku

11.12.2014

Minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Juraj Draxler vymenoval novú riaditeľku Antidopingovej agentúry SR. Inštitúcia, ktorej poslaním je realizovať aktivity v oblasti boja proti dopingu v slovenskom športe, dostáva novú posilu.

Žaneta Csáderová, ktorá vo funkcii vystriedala Miroslava Motyčíka, je rodáčka z Považskej Bystrice a v oblasti športu pôsobí počas celej svojej odbornej praxe. Magisterský titul získala na Fakulte telesnej výchovy Univerzity Komenského v Bratislave v odbore telesná výchova - geografia. Doktorandské štúdium absolvovala na Katedre spoločenských vied, FTVŠ UK. Prax začala na Katedre telesnej výchovy a športu Materiálovotechnologickej fakulty STU v Trnave.

V roku 2006 sa ako odborná pracovníčka zoznámila s činnosťou Antidopingovej agentúry. Športu zostala verná naďalej ako pracovníčka Národného športového centra SR. V súčasnosti je členkou Slovenskej spoločnosti telovýchovného lekárstva, ako i akreditačnej komisie pre oblasť telesnej kultúry. Komunikuje plynule v anglickom jazyku a získala certifikát ADAMS Training Session vo Viedni v roku 2006.

"Od pani Csáderovej očakávam aktívnejší boj proti dopingu a zhostenie sa vedenia agentúry v krátkom čase tak, aby mohli všetky aktivity plynulo pokračovať. Pánovi Motyčíkovi ďakujem za jeho doterajšie pôsobenie na poste riaditeľa", povedal minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Juraj Draxler.

Zdroj: osporte.sk, 10.12.2014