Grafická verzia

Škola v pohybe - aktualizačný vzdelávací program

7.4.2015

V rámci vzdelávacieho projektu Učiteľská akadémia FTVŠ UK v Bratislave bolo úspešne akreditované kontinuálne aktualizačné vzdelávanie „Škola v pohybe - pre učiteľov telesnej a športovej výchovy základných a stredných škôl“.

Rozsah: 60 hodín (35 hodín prezenčne a 25 dištančne + skúšky)

Kredity: 14 (12 + 2)

Termín:  jún-august 2015 (cca 28 hodín praxe a 7 hodín teórie)

1. blok 12.-13. júna (piatok - sobota), 2. blok 7.-9.júla 2015 (utorok-štvrtok)

skúšky 27. alebo 28. augusta 2015 (štvrtok alebo piatok)

Miesto: športoviská FTVŠ UK v Bratislave

Poplatok: 50,- Euro

Prihlasovanie do 1.5.2015 alebo do naplnenia kapacity programu.

Zdroj: www.fsport.uniba.sk, 30.3.2015