Grafická verzia

Zákon o športe má podporu najväčších slovenských zväzov

9.4.2015

Vrcholní funkcionári najväčších slovenských športových zväzov vyjadrili v stredu jednohlasnú podporu pripravovanému novému zákonu o športe. Jeho hlavnými cieľmi sú vytvorenie štandardného prostredia a zvýšenie transparentnosti rozdeľovania a používania peňazí.

Členovia pracovnej skupiny predstavili šéfom slovenských športov aktuálne dokončené hrubé paragrafové znenie nefinančnej časti zákona, nasledovať bude finančná časť. S ňou sú spojené otázky, ako nájsť dodatočné zdroje na financovanie športu z verejných zdrojov a ako vytvoriť transparentné prostredie aj pre súkromný sektor, aby šport podporoval.

Na stredajšom stretnutí sa zúčastnili šéfovia Slovenského futbalového zväzu, zväzu ľadového hokeja, atletického zväzu, zväzu cyklistiky, zväzu hádzanej, tenisového zväzu, Slovenskej plaveckej federácie, lyžiarskej asociácie, basketbalovej asociácie a volejbalovej federácie.

"Reforma čohokoľvek sa nerobí na rok, robí sa raz za dvadsať rokov. Zákon o športe vzniká na slovenské pomery netradičným spôsobom, začína zdola. A nás to teší a preto sme sa zhodli, že my ako zástupcovia športových zväzov vyjadríme podporu pracovnej skupine. Oboznámili sme sa s prvou časťou zákona, verím, že aj vyjednávanie finančnej časti bude úspešné. Šport na Slovensku je podvyživený, len v porovnaní s Českom a Maďarskom sme výrazne pozadu," povedal prezident Slovenského futbalového zväzu Ján Kováčik.

Šéf Slovenského zväzu ľadového hokeja Igor Nemeček chce v slovenskom športe poriadok. "Chceme prezentovať jednotnosť. Zákon ide od športových zväzov a nie zvrchu, že nám niekto rozkáže. Dnes sme debatovali o všeobecnej časti, samozrejme, všetkých bude zaujímať najmä tá finančná. Dôležité je, aby sme sa úrovňou a spôsobom financovia športu dostali aspoň na rovnakú úroveň s okolitými štátmi. Verím, že nový zákon vnesie do slovenského športu celkový poriadok a bude pre všetkých funkčný. Našu podporu má, som presvedčený, že s jeho podobou budú súhlasiť aj menšie zväzy. Čaká nás ešte veľa práce, ale od roku 2016 by mohol vstúpiť do platnosti," uviedol Nemeček.

Tenistov zastupoval generálny sekretár STZ Igor Moška. "Začína sa nová éra v slovenskom športe, dnes najväčšie zväzy deklarovali podporu novému zákonu. Všetci vieme, že šport sa pohybuje vo vysoko konkurenčnom prostredí, doterajšie pravidlá neboli dostatočné. Hlavnou tézou je väčšia autonómia zväzov, výmena za transparentnosť a informovanosť je správna a verím, že sa to celé podarí," dodal Moška.

Zákon by mal ísť na rokovanie do Národnej rady SR v lete, prvé a druhé čítanie bude na jeseň a nový zákon by mal byť účinný od 1. januára 2016. Nové pravidlá dávajú väčšiu autonómiu zväzom, ale zároveň posilňujú prvky kontroly. Rezortný minister Juraj Draxler pred týždňom uviedol, že cieľom novej právnej úpravy je zvýšiť transparentnosť používania peňazí, ktoré idú na šport.

"Podstatné je, aby bola verejnosť oboznámená s finančnými tokmi," deklaroval. Prerozdeľovanie peňazí medzi jednotlivé zväzy má zabezpečiť vzorec tak, aby bola rovnováha medzi financovaním vrcholového a masového športu. "Sú tam prvky, ktoré majú zohľadňovať vrcholový šport, medaily, úspechy, na druhej strane je tam aj početnosť danej základne," dodal Draxler.

Prípravu zákona má na starosti odborná pracovná skupina, ktorá absolvovala a v najbližších týždňoch absolvuje rozhovory so zástupcami všetkých športových zväzov, jednotlivými športovcami, predstaviteľmi Slovenského olympijského i paralympijského výboru, miest a obcí, VÚC i partnerov z radov podnikateľov, ktorí chcú podporiť šport na Slovensku.

"Naša práca a tento zákon je najmä pre športové zväzy. Predtým, ako pôjde na medzirezortné pripomienková konanie, chceme ho predostrieť všetkým zainteresovaným. Chceme vytvoriť moderný zákon, ktorý bude slúžiť potrebám športu a bude vykonávateľný. Pracujeme na ňom už dva roky a veríme, že 1. januára vojde do platnosti," uviedol člen odbornej pracovnej skupiny Miroslav Hlivák.

Prezentácie textácie nefinančnej časti zákona pred desiatimi najväčšími zväzmi, ktoré zastrešujú okolo 90 percent registrovaných športovcov na Slovensku, prebiehajú od minulého týždňa. "Vyjadrili podporu nám i zákonu, či už z hľadiska kontroly, transparentnosti, informačného systému, zverejňovania i z hľadiska toho, čo má upravovať a regulovať. K niektorým detailom hlavne o praktickej aplikácii zákona, budeme rokovať na jednotlivých stretnutiach so zväzmi," pokračoval Hlivák.

Transparentnosť by mal zabezpečiť nový informačný systém športu, v ktorom budú informácie o zväzoch, funkcionároch, športovcoch i dokladovanie toku a výdavkov finančných prostriedkov. Zväzy tak budú musieť deklarovať, koľko peňazí odkiaľ dostali, i to kam a kedy išli.

K finančnej časti sa ani predstavitelia zväzov, ani pracovnej skupiny nechceli vyjadrovať, keďže zatiaľ nie je nič dohodnuté. "Ale pripravili sme niekoľko návrhov riešení, akými by mohlo prebiehať financovanie športu z hľadiska verejného i súkromného sektora. Jedna stránka je, aby sa na tom zhodla športová obec spolu so štátom a druhá, aby to bolo motivačné, preto je potrebné spraviť určité spoločenské dohody. My v tejto chvíli čakáme na to, aká bude konkrétna dohoda a ktoré z tých opatrení budú prijaté ako spoločenský konsenzus. Máme veľmi dobrý prehľad, ako je to právne upravené v krajinách Európskej únie i to, čo v iných krajinách chýba. Chceme o tom diskutovať so všetkými. Pevne verím, že to bude taký prijateľný kompromis, ktorý prinesie prospech pre všetkých," dodal Hlivák.

Zdroj: sport.sk, 8.4.2015