Grafická verzia

48. valné zhromaždenie SOV

20.4.2015

V sobotu 18. apríla 2015 sa v Bratislave uskutočnilo 48. valné zhromaždenie Slovenského olympijského výboru (VZ SOV).

Počas jeho priebehu:

- delegáti jednomyseľne schválili kandidatúru mesta Košice na usporiadanie letného Európskeho olympijského festivalu mládeže (EYOF) v roku 2021. Mesto Košice oficiálne prejavilo záujem o organizáciu tohto podujatia v súvislosti so snahou získať titul Európske hlavné mesto športu 2016. 

- odohrali sa doplňujúce voľby jedného člena výkonného výboru SOV. Výkonný výbor (VV) SOV ich vypísal po ukončení pôsobenia bývalej prezidentky Slovenskej lyžiarskej asociácie (SLA) Janky Gantnerovej vo VV SOV. Do funckie bol zvolený Jozef Jurášek (Slovenská triatlonová únia).

- uskutočnilo sa odovzdanie výročných ocenení SOV za rok 2014 a množstva vyznamenaní SOV.

- najrozsiahlejší materiál bol predložený k bodu 15 – informácia o príprave na I. európske hry v Baku.

- predsedníčka ekonomickej  komisie SOV Janka Gantnerová predložila správu o hospodárení SOV v roku 2014.

- o činnosti Nadácie SOV informoval nový predseda správnej rady Nadácie SOV Anton Siekel

- delegáti schválili aj menšie úpravy Stanov SOV. Išlo o doplnenie niektorých nových ustanovení.

- záverečnú správu predložil prezident SOV František Chmelár

Zdroj: olympics.sk, 18.4.2015, upravené