Grafická verzia

Konferencia "Športový tréning mládeže dnes"

10.9.2015

Národné športové centrum v spolupráci s Fakultou telesnej výchovy a športu UK v Bratislave organizuje dňa 01.10.2015 konferenciu "Športový tréning mládeže dnes".


Miesto: Aula FTVŠ UK, Nábr. arm. gen. L. Svobodu 9, 814 69 Bratislava
Účastníci: reprezentační, strediskoví, kluboví  tréneri detí a mládeže športových zväzov a klubov, študenti trénerského zamerania

Zabezpečenie:

  • občerstvenie (coffee break, obed-pre prvých 100 účastníkov hradí NŠC, ostatní podľa záujmu: 4,00 eur/obed, platba priamo v jedálni FTVŠ)
  • fotodokumentácia
  • zborník ( www.sportcenter.sk )
  • bez registračného poplatku, bez preplatenia cestovných náhrad

Prihlášky: na e-mailovú adresu: nemeckova@sportcenter.sk do 21.9.2015 (s uvedením mena a priezviska, zväzu/organizácie, funkcie, kontaktného mailu a mobilu)

Viac info na: www.sportcenter.sk/stranka/konferencia-sportovy-trening-mladeze-dnes

Zdroj: sportcenter.sk, 9.9.2015