Grafická verzia

Medzinárodná vedecká konferencia „Rekreačný šport, zdravie, kvalita života“

12.4.2016

III. ročník medzinárodnej vedeckej konferencie „Rekreačný šport, zdravie, kvalita života“, ktorá sa uskutoční v dňoch 14.-15.4.2016 na pôde Univerzity P. J. Šafárika v Košiciach. Konferencia svojim zameraním vytvára priestor na stretnutie odborníkov zaoberajúcich sa vplyvom rekreačného športu na životy jednotlivcov, komunít aj celej spoločnosti.

Pozvané prednášky:

prof. Ing. Václav Bunc, CSc.

Fakulta tělesné výchovy a sportu, Univerzita Karlova, Česká republika

Téma: Obezita - príčiny a náprava

 

prof. MUDr. Oliver Rácz, CSc.

Lekárska fakulta, Univerzita P. J. Šafárika v Košiciach, Slovenská republika

Téma: Diabetes - telesné cvičenie a šport

 

doc. PaedDr. Klaudia Zusková, PhD.

Ústav telesnej výchovy a športu, Univerzita P. J. Šafárika v Košiciach, Slovenská republika

Téma: Nadhmotnosť a obezita vysokoškolákov – vybrané aspekty životného štýlu a psychiky

 

doc. MUDr. Mirianna Brtková, PhD.

Ústav telesnej výchovy a športu, Univerzita P. J. Šafárika v Košiciach, Slovenská republika

Téma: Nadhmotnosť a obezita vysokoškolákov – vybrané aspekty životného štýlu a psychiky

 

dr hab. prof. AJD Jacek Wąsik

Instytut Wychowania Fizycznego Turystyki i Fizjoterapii, Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie, Poľská republika

Téma: Wybrane aspekty biomechaniki w sporcie, rekreacji i życiu (Chosen aspects of biomechanics in sport, recreation and life)

 

Mgr. František Seman, PhD.

Fakulta telesnej výchovy a športu, Univerzita Komenského, Slovenská republika

Téma: Pohybové aktivity rekreačného charakteru a ich miesto v živote človeka v priebehu histórie

 

viac na: http://www.rsz.upjs.sk/

 

Zdroj: http://www.rsz.upjs.sk/