Grafická verzia

Školenie pracovníkov športových zväzov pre IS VS v športe

26.6.2012

Dňa 28. júna 2012 sa v priestoroch Agentúry MŠVVaŠ SR v Bratislave uskutoční zaškolenie pracovníkov športových zväzov a dotknutých organizácií zodpovedných za zadávanie a aktualizáciu údajov v Informačnom systéme verejnej správy v športe (IS VS v športe).

Súčasťou školenia bude prezentácia štruktúry IS VS v športe a informácií o ďalšom postupe pri rozvoji tohto informačného systému.