Grafická verzia

SPV schválil výpravu SR na paralympijské hry v Londýne 2012

17.7.2012

Dňa 14. 07. 2012 sa v Bratislave uskutočnilo riadne Valné zhromaždenie Slovenského paralympijského výboru (SPV). Hlavnou časťou rokovania bola téma blížiacich sa XIV. Paralympijských hier v Londýne 2012.

Slávnostný sľub do rúk prezidenta zložia 22.08.2012 Hanka Kolníková a Radoslav Malenovsky.

Na návrh Výkonného výboru SPV, Valné zhromaždenie SPV schválilo 100 tis. EUR ako vlastný vklad k odmenám za výkon na PH Londýn 2012, ktoré budú prerozdelené pre športovcov podľa umiestnení.

Zloženie schválenej výpravy SR PH pre Londýn 2012 nájdete (pozri tu).

Zdroj: SPV, 14. júla 2012