Grafická verzia

MŠVVaŠ SR navrhlo finančné odmeny pre športovcov za rok 2012

24.1.2013

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky navrhlo vo finančnom ocenení športovcov za výsledky dosiahnuté v roku 2012 udeliť im sumu v celkovej výške 326 767 eur.

Finančné prostriedky, ktoré sú potrebné na navrhované finančné ocenenie, budú zabezpečené v rámci schválených limitov kapitoly Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu na rok 2013 - program 026 Národný program rozvoja športu, stojí v materiáli ministerstva.

"Rok 2012 bol rokom konania Hier XXX. olympiády a XIV. paralympijských hier v Londýne. Naši športovci si počínali na uvedených hrách úspešne, aj keď v ére samostatnej Slovenskej republiky sa z olympijských hier vrátili prvýkrát bez zlatej medaily. V tejto súvislosti je potrebné pripomenúť, že všetci úspešní športovci z olympijských a paralympijských hier boli finančne ocenení už v minulom roku," uvádza sa v dokumente, ktorý je aktuálne v medzirezortnom pripomienkovom konaní.

"Celkovo navrhujeme oceniť 241 športovcov v individuálnych športoch a 1 družstvo v kolektívnom športe (ľadový hokej mužov). Počet športovcov, ktorí sa zúčastnia na samotnom prijatí predsedom vlády SR, bude určený Úradom vlády. Na prijatie predsedom vlády budú športovci vybraní tak, aby boli prezentované rôzne športy, v ktorých športovci získali pre Slovenskú republiku cenné úspechy. V športoch, kde boli úspešní viacerí športovci, budú vybraní tí najúspešnejší," informuje dokument.

Ocenenie športovcov je navrhnuté podľa platných kritérií, ktoré boli zverejnené vo výzve na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie v oblasti športu č. 2013-02 - "Odmeny športovcov za výsledky dosiahnuté v roku 2012 a trénerov mládeže".

Oproti predchádzajúcim rokom boli kritériá upravené v tom, že sa oceňuje len jedno, a to najhodnotnejšie umiestnenie, ktoré športovec dosiahol. Kritériá po prvýkrát zohľadňujú skutočnosť, že v niektorých športoch môže jeden športovec štartovať vo viacerých disciplínach (napr. plávanie, karate), a je tak zvýhodnený oproti športovcom, ktorí môžu na jednom podujatí štartovať len raz (napr. vzpieranie, zápasenie). Aj výška odmien pre športovcov so zdravotným znevýhodnením je stanovená v rovnakej výške ako pre ostatných športovcov, teda rovnako ako v prípade odmien za dosiahnuté výsledky na paralympijských hrách.

Zdroj: TASR, 24. 1. 2013