Grafická verzia

Hokejový turnaj ZOH 2022 by sa nemohol hrať na Slovensku

11.7.2013

V prípade úspechu Krakova pri kandidatúre na zimné olympijské hry 2022 by sa hokejový turnaj nemohol hrať na Slovensku. Výkonný riaditeľ Medzinárodného olympijského výboru (MOV) Gilberto Felli o tom v oficiálnom liste informoval Slovenský olympijský výbor (SOV).

S otázkou, či by vzhľadom na dávnu tradíciu a veľkú popularitu ľadového hokeja na Slovensku bolo možné usporiadať hokejové turnaje ZOH 2022 na Slovensku (v prípade pridelenia týchto hier Krakovu), sa na MOV obrátili spoločne prezident Poľského olympijského výboru (POV) Andrzej Krasnicki a prezident Slovenského olympijského výboru (SOV) František Chmelár.

Felli po citácii z článku 34.2 Olympijskej charty uvádza stanovisko, že uvedený článok sa vzťahuje len na olympijské súťaže pod holým nebom, ako je napríklad zjazdové lyžovanie, ale nie na športy v krytých halách, ako je ľadový hokej. "Preto by nebolo možné hostiť ľadový hokej na Slovensku,“ konštatuje sa v liste od Gilberta Felliho.

Z uvedeného stanoviska MOV vyplýva, že v kandidátskom projekte Krakova (oficiálnu prihlášku treba na MOV podať najneskôr do 14. novembra 2013, vyplnený obsiahly dotazník s popisom projektu odovzdať v marci 2014) budú môcť byť na Slovensku plánované len súťaže v zjazdovom lyžovaní. Vzhľadom na to, že Poliaci nedisponujú kopcami, resp. traťami s dostatočným prevýšením a profilom na usporiadanie súťaží v kĺzavých disciplínach zjazdového lyžovania, slovenský Chopok spĺňa prísne kritériá Medzinárodnej lyžiarskej federácie; plánovanie súťaží v zjazdovom lyžovaní na slovenskom území je v súlade s čl. 34.2 Olympijskej charty.

Pre Slovensko uvedené stanovisko znamená nutnosť revízie zloženia aj sídla prípravného výboru SR pre kandidatúru Krakova. Bez možnosti plánovať hokejový turnaj na Slovensku Prešovský samosprávny kraj aj Poprad vypadávajú z hry. Príprava kandidatúry Krakova na ZOH 2022 so slovenskou podporou sa na SR presunie výlučne na územie Žilinského samosprávneho kraja a na Liptov - do Demänovskej doliny-Jasnej a do Liptovského Mikuláša.

V prípade, ak by v dohľadnom čase došlo k zmene uvedeného pravidla v Olympijskej charte tak, aby sa možnosť využiť v prípade ZOH aj športoviská v susednej krajine netýkala len športov pod holým nebom, ale aj halových športov, alternatíva usporiadania olympijských turnajov v ľadovom hokeji na Slovensku v prípade ZOH v Krakove by ešte teoreticky mohla znovu vstúpiť do hry.

Zdroj: TASR, 10. 7. 2013