Grafická verzia

Roško je naďalej členom exekutívy EPC

9.10.2013

Na 10. valnom zhromaždení Európskeho paralympijského výboru (EPC) v írskom Dubline bol opätovne zvolený za člena exekutívy generálny sekretár SPV Samuel Roško. Spolu s ním sa na tomto zasadnutí ako delegát zúčastnil aj Róbert Luby, člen VV SPV.

"Valné zhromaždenie zhodnotilo uplynulé štvorročné obdobie a dalo opätovne dôveru staronovému prezidentovi aj s exekutívou. Okrem iného prijalo zmeny v stanovách, týkajúce sa zloženia exekutívy. Pribudlo miesto viceprezidenta namiesto dvoch zrušených funkcií," uviedol Samuel Roško.

Slovenský zástupca bol opätovne zvolený na ďalšie štyri roky s druhou najväčšou podporou delegátov - z 33 hlasov dostal 30. Valnému zhromaždeniu predchádzala konferencia, na ktorej boli prezentované aktivity EPC, ale jej hlavná časť bola venovaná aktuálnemu dianiu a problémom športu zdravotne znevýhodnených v Európe.

Zdroj: SITA, 8. 10. 2013