Grafická verzia

Náklady SR na kandidatúru ZOH by mali byť 481-tisíc eur

22.10.2013

Predpokladané náklady Slovenska na prípravu spoločnej kandidatúry pod hlavičkou Krakova na zimné olympijské hry 2022 by mali do 31. júla 2015 dosiahnuť sumu 481-tisíc eur.

V roku 2014 sa plánuje využiť 310-tisíc eur. V rozpočte nie sú ešte kalkulované náklady na marketingové aktivity, keďže Krakov túto časť kandidátskej stratégie ešte len pripravuje. Viac ako 40 percent z celkových nákladov tvoria výdaje na služby spojené s prípravou kandidatúry ako sú štúdie, expertízy, posudky, ďalších 35 % sú cestovné náklady a náklady spojené s realizáciou pracovných stretnutí. Píše sa o tom v nelegislatívnom materiáli "Správa o stave prípravy kandidatúry mesta Krakov na organizovanie zimných olympijských hier Krakov 2022 za spoluúčasti Slovenskej republiky", ktoré predložilo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky do medzirezortného pripomienkového konania.

"Na slovenskej strane bude činnosť prípravného výboru zabezpečovaná prostredníctvom záujmového združenia právnických osôb (ZZPO) so 4 členmi: Žilinský samosprávny kraj, Mesto Liptovský Mikuláš, Obec Demänovská Dolina, Slovenský olympijský výbor. ZZPO vznikne najneskôr k 1. 1. 2014. Financovanie činnosti ZZPO spojenej s prípravou kandidatúry ZOH Krakov 2022 so slovenskou spoluúčasťou bude zabezpečené zo štátneho rozpočtu na roky 2014 a 2015 prostredníctvom Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR," píše sa vo vládnom materiáli.

V súčasnosti nie je možné vyčísliť investičné náklady na organizáciu ZOH 2022. Nie je však plánovaná na Slovensku žiadna výstavba náročných športovísk a štadiónov. Potrebné sú investície do modernizácie a rekonštrukcie existujúcich objektov. Na Slovensku by sa v prípade úspechu kandidatúry Krakova uskutočnili súťaže v alpskom lyžovaní, ktorých centrom by bol existujúci areál v Jasnej. Olympijská dedina by bola v areáli Akadémie ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika v Liptovskom Mikuláši, zástupcovia médií by mali využívať ubytovacie kapacity v regióne Liptova.

Pred kandidátskymi výbormi oboch krajín je ešte niekoľko úloh. Zástupcovia Poľského olympijského výboru musia do 14. novembra informovať Medzinárodný olympijský výbor (MOV) o kandidátskom meste, do 14. marca 2014 musí predložiť už samotný Krakov prihlášku spojenú s rôznymi garanciami. Do 14. novembra 2013 by sa v regióne Liptovského Mikuláša a Demänovskej doliny i na poľskej strane mal uskutočniť prieskum verejnej mienky. V júli 2014 po inšpekciách komisie pre ZOH 2022 oznámi MOV mená finalistov, z ktorých o rok neskôr 31. júla 2015 na zasadnutí v Kuala Lumpure vyberie organizátora. O usporiadaní ZOH 2022 uvažujú v nemeckom Mníchove, kazašskom meste Almaty, nórskom Osle, švédskom Štokholme, španielskej Barcelone či rumunskom Brašove.

Zdroj: SITA, 21. 10. 2013